All posts tagged Mặc dù chính quyền địa phương và bà con nông dân trong tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng trừ sâu bệnh và chuột gây hại. Tuy nhiên